Biudžetinė įstaiga
Putinų g. 18 , LT – 62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

Darbo stažas

(metais)

2016 m. vidutinis mėnesinis bruto

Eur

2017 m.

I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto Eur

 

 

Direktorius

1

1027

1027

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

898

899

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

474

482

 

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

1

285

418

 

Vyriausiasis buhalteris

1

639

653

 

Logopedas

1

daugiau kaip 15

635

642

 

Meninio ugdymo pedagogas

1

 

487

492

 

Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

8

daugiau kaip 15

659

666

 

Surdopedagogas

1

daugiau kaip 15

691

698

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

daugiau kaip 15

751

758

 

Auklėtojo padėjėjas

8

380

380

 

Virėjas

2

380

380

 

Einamo remonto darbininkas

1

285

285

 

Kiemsargis

1

285

285