Biudžetinė įstaiga
Putinų g. 18 , LT – 62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Direktorės Genovaitės Grudzinskaitės 2018 metų balandžio mėnesio darbotvarkė

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

 Pasitarimas

 

 

 

 Alytaus m. savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl darbo su žemų pasiekimų mokiniais būklės.

 

30 d.

14.30 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

2.

Svečiuose Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ pedagogai ir ugdytiniai. Gerosios patirties sklaida.

Kolegių iš Gižycko viešnagė lopšelyje-darželyje. dalijimasis gerąja darbo patirtimi su  specialiųjų poreikių vaikais.  

 13 d.

 

 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Putinėlis“

 

Direktorės pavaduotojos ugdymui Violetos Šiuipienės 2018 metų balandžio mėnesio darbotvarkė

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

Svečiuose Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ pedagogai ir ugdytiniai. Gerosios patirties sklaida.

Kolegių iš Gižycko viešnagė lopšelyje-darželyje. Gerosios patirties sklaida su specialiųjų poreikių vaikais.

13 d.

.

Alytaus 

lopšelis-darželis „Putinėlis“