Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Mėnesio archyvas: balandžio 2019

         Balandžio 25 dieną  lopšelyje-darželyje įvyko gerosios patirties sklaidos seminaras „Jurgi, rakink žemę“. Nuo ankstyvo ryto į mūsų pavasarėjantį kiemą rinkosi renginio dalyviai: Putinų mikrorajono lopšelių-daržėlių „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Vyturėlis“ pedagogės su vaikais, folkloro ansamblis „Žvangucis“ (vadovas G. Griškevičius), šv. Brunono bažnyčios parapijos klebonas V. Simanaitis. Svečius pasitiko šeimininkės (priešmokyklinio ugdymo pedagogės S. Čėsnienė, A. Marčiulaitienė, meninio ugdymo pedagogė D. Simanavičienė ir kerdžius (auklėtoja metodininkė G. Dzevyžienė). Jurginių šventę pradėjo klebonas V. Simanaitis, palaimindamas visus susirinkusius. Pūsdami molinukus ir pliauškindami botagėliais, sugužėjo piemenėliai su kerdžiumi. Piemenėliai „išginė“ gyvuliukus. Skambėjo dainos, buvo šokami rateliai. Lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Šatinėlis“, „Vyturėlis“ piemenėliai pamokė visus savo išmoktų ratelių ir dainų. Užgrojus ansambliui „Žvangucis“, kojos pačios kilnojosi. Visi kartu sukosi smagiuose rateliuose. Baigiantis šventei, visi dalyviai buvo pakviesti paskanauti kiaušinienės, keptos ant laužo.Smagu buvo  visiems kartu vaišintis, grojant „Žvangucio“ ansambliui. Dar ilgai klegėjo „Putinėlio“ kiemas. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti velykinių margučių parodėlę, susipažinti su pranešimu „Jurginių papročiai ir tradicijos“, kurį parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Malaškevičienė. Šiuo renginiu siekėme puoselėti lietuvių liaudies Jurginių šventės tradicijas, stiprinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, skleisti gerąją patirtį ir lietuvių liaudies kūrybą. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė

            Lopšelio-darželio vaikučiai šiemet, kaip ir pernai, turėjo galimybę stebėti viščiukų ritimąsi iš kiaušinių. Šiemet „magiški kiaušiniai“ svečiavosi dvi savaites. Vaikai stebėjo kaip viščiukai ritasi iš kiaušinių inkubatoriuje. Vėliau, kaip auga savo namelyje. Šis projektas vaikams suteikė galimybę susipažinti su gyvybės atsiradimu, patiems prižiūrėti ir pasidžiaugti jau paaugusiais viščiukais. Juk kai kuriems tai vienintelė galimybė pažinti ir stebėti gyvybės atsiradimą. Kiekvienam išsiritusiam viščiukui vaikai sugalvojo vardus: Cypliukas, Pūkutis, Pilkutis… Kiekvieną rytą jie bėgo žiūrėti kaip jaučiasi jų mažieji draugai. Paaugusiems viščiukams įrengėme „žalią kiemelį“, kur vaikai galėjo pasidžiaugti laisvai bėgiojančiais viščiukais. Visiems tai suteikė daug teigiamų emocijų. Savo įspūdžiais vaikai dalijosi su tėvais bei darželio darbuotojais. Tokie projektai svarbūs ne tik pažintine prasme, bet ugdo vaikų atsakingumą, rūpestingumą, pagarbą gyvybei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė

 

 

      Artėja nuostabi pavasario šventė – Velykos. „Drugelių“ grupės vaikai kartu su „Saulyčių“ grupės vaikučiais nutarė pasipuošti ne tik grupę, bet ir grupių lauko aplinką. Čia netikėtai pražydo velykinis medis. Mes labai tikimės, kad jis pradžiugins ir aplinkinius. Su artėjančiomis Velykomis sveikiname visą lopšelio-darželio bendruomėnę.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Malaškevičienė

            Pasitinkant pavasarį, lopšelyje-darželyje organizavome kūrybiškumo projektą „Mano spalvotas pavasaris“. Pasirinkome trijų stichijų spalvas: žemės, vandens ir dangaus. Paskirtą dieną rinkomės tam tikros spalvos aprangą, atributiką, įvairias priemones. Projektą organizavo ir vedė vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Birutė Mikelkevičiūtė, Ramunė Adžgauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Podlipskienė. Siekėme, kad vaikai būtų aktyvūs, gerai nusiteikę, kūrybiški, džiaugtųsi įvairiomis spalvomis, atpažintų jas, gebėtų veikti kolekyve, rungtyniautų. Visą savaitę vaikai minė mįsles, dainavo, deklamavo, inscenizavo pasakas, piešė kolektyvinius piešinius atitinkamomis spalvomis. Manome, kad projektas pavyko, nes vaikai patyrė daug džiugių emocijų, buvo žaismingi ir aktyvūs.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Podlipskienė