Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

MISIJA
 
    Lopšelis-darželis ,,PUTINĖLIS" – tai demokratiškai organizuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Didelis dėmesys skiriamas mūsų krašto tradicijų, papročių, etninės kultūros pradų puoselėjimui ir grąžinimui į šeimą. Siekiant kuo geresnių darbo rezultatų, bandoma žvelgti į pasaulį kurčiojo vaiko akimis, pajusti jį kurčiojo vaiko širdimi ir visada tikėti atliekamo darbo prasme.
 
 
VIZIJA
 
,,PUTINĖLIS" – tai demokratizuota įstaiga, einanti kaitos ir atsinaujinimo keliu, padedanti šeimai globoti ir kvalifikuotai ugdyti sveiką ir turintį negalią vaiką.
 
 
FILOSOFIJA
 
Ugdymas yra ne tik žinos, bet ir gyvenimo dalis. Socialinį gyvenimą reikia stengtis išsaugoti iš kartos į kartą, perduoti papročius, mintis, jausmus.
 
 
TIKSLAI
 
  • Tobulinti ir gerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo (klausos sutrikimai, kalbos ir komunikacijos sutrikimai) ugdymo kokybę.
  • Atnaujinti ir modernizuoti ugdymo aplinką.
  • Užtikrinti saugų ir sveiką vaikų ugdymą.
 
 
UŽDAVINIAI
 
  • Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį;
  • Sudaryti kuo palankiausias sąlygas skatinančias vaiką veikti ir bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę prigimtį;
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinei kalbai, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.