Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

         Balandžio 25 dieną  lopšelyje-darželyje įvyko gerosios patirties sklaidos seminaras „Jurgi, rakink žemę“. Nuo ankstyvo ryto į mūsų pavasarėjantį kiemą rinkosi renginio dalyviai: Putinų mikrorajono lopšelių-daržėlių „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Vyturėlis“ pedagogės su vaikais, folkloro ansamblis „Žvangucis“ (vadovas G. Griškevičius), šv. Brunono bažnyčios parapijos klebonas V. Simanaitis. Svečius pasitiko šeimininkės (priešmokyklinio ugdymo pedagogės S. Čėsnienė, A. Marčiulaitienė, meninio ugdymo pedagogė D. Simanavičienė ir kerdžius (auklėtoja metodininkė G. Dzevyžienė). Jurginių šventę pradėjo klebonas V. Simanaitis, palaimindamas visus susirinkusius. Pūsdami molinukus ir pliauškindami botagėliais, sugužėjo piemenėliai su kerdžiumi. Piemenėliai „išginė“ gyvuliukus. Skambėjo dainos, buvo šokami rateliai. Lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Šatinėlis“, „Vyturėlis“ piemenėliai pamokė visus savo išmoktų ratelių ir dainų. Užgrojus ansambliui „Žvangucis“, kojos pačios kilnojosi. Visi kartu sukosi smagiuose rateliuose. Baigiantis šventei, visi dalyviai buvo pakviesti paskanauti kiaušinienės, keptos ant laužo.Smagu buvo  visiems kartu vaišintis, grojant „Žvangucio“ ansambliui. Dar ilgai klegėjo „Putinėlio“ kiemas. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti velykinių margučių parodėlę, susipažinti su pranešimu „Jurginių papročiai ir tradicijos“, kurį parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Malaškevičienė. Šiuo renginiu siekėme puoselėti lietuvių liaudies Jurginių šventės tradicijas, stiprinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, skleisti gerąją patirtį ir lietuvių liaudies kūrybą. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė