Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

          „Saulyčių“ grupės  pedagogės  Vida Balčiūnienė ir Vida Jegelevičienė  į ugdymo(si) turinį integruoja ilgalaikę prevencinę programą „Žaidimai moko“. Programa paįvairins ugdymo(si) procesą, pagerins jo kokybę, padės vaikams įgyti tam tikrų, tolimesniam mokymui(si) svarbių įgūdžių. Programos vykdymo laikas (spalio-gruodžio mėn.) Panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą, bus lavinamos įvairios vaikų kompetencijos.

Lopšelio-darželio administracija

zaidimai_moko_logo155px