Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2019 m. vidutinis

mėnesinis (paskirtasis)

darbo užmokestis, Eur

2020 m. IV ketv.

vidutinis mėnesinis

(paskirtasis) darbo

užmokestis, Eur

Direktorius 1 1664,26 1705,44
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1193,01 1504,80
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 13 970,53 1442,17
Auklėtojo padėjėjas 9 636,64 714,95
Virėjas 3 636,64 710,45

Pastabos: lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius gyventojų pajamų

mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas.