Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2019 m. vidutinis

mėnesinis (paskirtasis)

darbo užmokestis, Eur

2020 m. III ketv.

vidutinis mėnesinis

(paskirtasis) darbo

užmokestis, Eur

Direktorius 1 1664,26 1693,12
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 1193,01 1278,93
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 12 970,53 1006,72
Auklėtojo padėjėjas 8 636,64 718,08
Virėjas 3 636,64 710,45

Pastabos: lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius gyventojų pajamų

mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas.