Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2020 m. vidutinis

mėnesinis (paskirtasis)

darbo užmokestis, Eur

2021 m. III ketv.

vidutinis mėnesinis

(paskirtasis) darbo

užmokestis, Eur

Direktorius 1 1697,23 2012,49
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3 1218,44 1498,60
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 13 1145,09 1442,17
Auklėtojo padėjėjas 9 715,00 784,80
Virėjas 3 710,45 767,00

Pastabos: lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius gyventojų pajamų

mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas.