Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

                                                                                 Basakojė vaikystė jau bėga

                                                                                 Siauručiu takučiu pro mane

                                                                                 Nusinešdama pasakų glėbį

                                                                                 Ir vaikystės gražias svajones

        Nenumaldomai atėjo diena, kai priešmokyklinukai turi atsisveikinti su darželiu. Išleistuvių į mokyklą šventės visada būna pačios iškilmingiausios, gražiausios ir truputį liūdnos. Šiemet atsisveikiname su „Ežiukių“ ir “Varpelių“ grupių priešmokyklinukais. Linkime vaikučiams įspūdingos, džiaugsmingos ir nuotykių pilnos vasaros. Rugsėjį jų laukia jau nauji patyrimai ir įspūdžiai. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už bendravimą, bendradarbiavimą ir už tai, kad buvome kartu.

Lopšelio-darželio administracija

             Mums, pedagogams, labai svarbu, kad vaikai suvoktų, kas yra šeima, kad gebėtų parodyti meilę ir pagarbą savo artimiesiems. Todėl „Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir auklėtojos pakvietė tėvelius, mamas, močiutes, broliukus ir sesutes į šeimos šventę „Brangiausia pasauly – mano šeima“. Šventės metu prabilo ne tik vėjo pažadinti paukšteliai, boružėlės ir gėlytės, bet net medžių širdys ėmė plakti staiga, išgirdus pažįstamą žodį Mama.Vaikai šokiu, daina, gražiu žodžiu , dovanėle rodė savo meilę ir gražius jausmus artimiesiems. Visi žavėjosi močiute, kuri padainavo savo brangiam, mažam „paukščiukui“ lopšinę. Visi vaikučiai norėjo parodyti, kad jų mamytė, tėvelis, močiutė yra patys brangiausi pasaulyje. Šventė baigėsi bendru rateliu. Renginys buvo jautrus, gražus ir įsimintinas.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

Gailutė Dzevyžienė

      „Bitučių“ grupės vaikai susirinko į atsisveikinimo su draugais šventę. Vaikai prisiminė kartu išmoktas daineles, žaidimus. Po trumpos programėlės į svečius atvyko pelytė Minė ir klounas Makaronas. Vaikai linksmai leido laiką, rungtyniavo įvairiose estafetėse, žaidė su balionais. Tai buvo linksmas ir spalvingas renginys. Dėkojame tėveliams už pagalbą organizuojant šią linksmą šventę.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vida Jegelevičienė

     „Saulyčių“ grupės vaikučiai ir pedagogės sukvietė tėvelius į šventinį renginį, skirtą „Šeimos šventei“ paminėti. Mažieji pradžiugino savo išmoktais eilėraščiais, dainelėmis, o labiausiai – rusų liaudies pasakos „Pagrandukas“ incenizacija. Tėveliai turėjo galimybę pasidžiaugti mažųjų „aktorių“ vaidyba ir įvertinti jų pasiekimus. 

Lopšelio-darželio administracija

 

         Priešmokyklinės „Varpelių“ grupės vaikai apsilankė Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione. Vaikai daug sužinojo apie karių gyvenimą, pamatė karinę techniką, turėjo galimybę patys išbandyti savo taiklumą. Visi grįžo kupini įspūdžių ir su dideliu noru saugoti, mylėti ir ginti savo Tėvynę.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Čėsnienė

 

         Balandžio 25 dieną  lopšelyje-darželyje įvyko gerosios patirties sklaidos seminaras „Jurgi, rakink žemę“. Nuo ankstyvo ryto į mūsų pavasarėjantį kiemą rinkosi renginio dalyviai: Putinų mikrorajono lopšelių-daržėlių „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Vyturėlis“ pedagogės su vaikais, folkloro ansamblis „Žvangucis“ (vadovas G. Griškevičius), šv. Brunono bažnyčios parapijos klebonas V. Simanaitis. Svečius pasitiko šeimininkės (priešmokyklinio ugdymo pedagogės S. Čėsnienė, A. Marčiulaitienė, meninio ugdymo pedagogė D. Simanavičienė ir kerdžius (auklėtoja metodininkė G. Dzevyžienė). Jurginių šventę pradėjo klebonas V. Simanaitis, palaimindamas visus susirinkusius. Pūsdami molinukus ir pliauškindami botagėliais, sugužėjo piemenėliai su kerdžiumi. Piemenėliai „išginė“ gyvuliukus. Skambėjo dainos, buvo šokami rateliai. Lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Šatinėlis“, „Vyturėlis“ piemenėliai pamokė visus savo išmoktų ratelių ir dainų. Užgrojus ansambliui „Žvangucis“, kojos pačios kilnojosi. Visi kartu sukosi smagiuose rateliuose. Baigiantis šventei, visi dalyviai buvo pakviesti paskanauti kiaušinienės, keptos ant laužo.Smagu buvo  visiems kartu vaišintis, grojant „Žvangucio“ ansambliui. Dar ilgai klegėjo „Putinėlio“ kiemas. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti velykinių margučių parodėlę, susipažinti su pranešimu „Jurginių papročiai ir tradicijos“, kurį parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Malaškevičienė. Šiuo renginiu siekėme puoselėti lietuvių liaudies Jurginių šventės tradicijas, stiprinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, skleisti gerąją patirtį ir lietuvių liaudies kūrybą. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė

            Lopšelio-darželio vaikučiai šiemet, kaip ir pernai, turėjo galimybę stebėti viščiukų ritimąsi iš kiaušinių. Šiemet „magiški kiaušiniai“ svečiavosi dvi savaites. Vaikai stebėjo kaip viščiukai ritasi iš kiaušinių inkubatoriuje. Vėliau, kaip auga savo namelyje. Šis projektas vaikams suteikė galimybę susipažinti su gyvybės atsiradimu, patiems prižiūrėti ir pasidžiaugti jau paaugusiais viščiukais. Juk kai kuriems tai vienintelė galimybė pažinti ir stebėti gyvybės atsiradimą. Kiekvienam išsiritusiam viščiukui vaikai sugalvojo vardus: Cypliukas, Pūkutis, Pilkutis… Kiekvieną rytą jie bėgo žiūrėti kaip jaučiasi jų mažieji draugai. Paaugusiems viščiukams įrengėme „žalią kiemelį“, kur vaikai galėjo pasidžiaugti laisvai bėgiojančiais viščiukais. Visiems tai suteikė daug teigiamų emocijų. Savo įspūdžiais vaikai dalijosi su tėvais bei darželio darbuotojais. Tokie projektai svarbūs ne tik pažintine prasme, bet ugdo vaikų atsakingumą, rūpestingumą, pagarbą gyvybei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė

 

 

      Artėja nuostabi pavasario šventė – Velykos. „Drugelių“ grupės vaikai kartu su „Saulyčių“ grupės vaikučiais nutarė pasipuošti ne tik grupę, bet ir grupių lauko aplinką. Čia netikėtai pražydo velykinis medis. Mes labai tikimės, kad jis pradžiugins ir aplinkinius. Su artėjančiomis Velykomis sveikiname visą lopšelio-darželio bendruomėnę.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Malaškevičienė

            Pasitinkant pavasarį, lopšelyje-darželyje organizavome kūrybiškumo projektą „Mano spalvotas pavasaris“. Pasirinkome trijų stichijų spalvas: žemės, vandens ir dangaus. Paskirtą dieną rinkomės tam tikros spalvos aprangą, atributiką, įvairias priemones. Projektą organizavo ir vedė vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Birutė Mikelkevičiūtė, Ramunė Adžgauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Podlipskienė. Siekėme, kad vaikai būtų aktyvūs, gerai nusiteikę, kūrybiški, džiaugtųsi įvairiomis spalvomis, atpažintų jas, gebėtų veikti kolekyve, rungtyniautų. Visą savaitę vaikai minė mįsles, dainavo, deklamavo, inscenizavo pasakas, piešė kolektyvinius piešinius atitinkamomis spalvomis. Manome, kad projektas pavyko, nes vaikai patyrė daug džiugių emocijų, buvo žaismingi ir aktyvūs.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Podlipskienė

 

         „Ežiukų“ priešmokyklinės grupės ugdytinės: Tėja Plečkaitytė, Gabija Lekavičiūtė, Adrija Tarvainytė, Kotryna Židanavičiūtė ir „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinis Joris Jarošenko (auklėtoja metodininkė Gailutė Dzevyžienė) buvo pakviesti  į respublikinės kūrybinių darbų parodos „Šaltinėlio versmė“ atidarymą, kuris vyko Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“. Paroda skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti. Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mažaisiais menininkais. Už dalyvavimą parodoje vaikai buvo apdovanoti padėkos raštais. O mes dėkojame lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ už gražią iniciatyvą ir šiltą priėmimą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė