Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

         Kaip ir visa Lietuva, taip ir mes, Alytaus lopšelio–darželio „Putinėlis“ vaikučiai kartu su auklėtojomis, paminėjome Mindaugo karūnavimo dieną. Visų grupių vaikai statė įspūdingas smėlio pilis. O su savo „pulku“ atjojus „Karaliui Mindaugui“, vaikai pristatė savo pilį – eilėraščiu, dainele, žaidimu. Karaliui patiko visos pilys. Šventė tęsėsi paminint Lietuvai svarbią dieną bendromis dainomis ir vaišėmis.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Gailutė Dzevyžienė

 

        Kad vasaros dienelės darželyje neprailgtų, pedagogės su vaikučiais parengė linksmą pramogą. Netikėtas lietus sutrukdė išbėgti į darželio kiemą, tad visi subėgo į salę. Čia vyko nuotaikinga „Bezdžioniukų diskoteka“. Vaikai turėjo galimybę pademonstruoti savo muzikinius gebėjimus, aktorinę vaidybą, ritmiškus judesius, įsijausdami i savo mėgiamo dainininko vaidmenį. Mažieji buvo linksmi, drąsūs, ritmiški ir išradingi. Vėliau, švystelėjus saulutei, visas būrys išbėgo į darželio kiemą, kur pramogavo toliau. Vaikai patyrė daug linksmų vaikiškų potyrių.

Lopšelio-darželio administracija

         Birželio 9 dieną  Alytaus KKC amfiteatre garsiai skambėjo muzika, aidėjo plojimai, šurmuliavo dalyviai. Čia vyko tradicinė „Dzūkų šventė“. Dalyvavo svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Austrijos. tarp jų šoko, trypė ir mūsų darželio mažieji šokėjai. Jie sulaukė daugybės plojimų.. Dėkojame tėveliams, kad nepabūgo kaitrios saulės ir dalyvavo renginyje kartu su savo vaikais.

Meninio ugdymo pedagogė Danutė Simanavičienė

 

     Birželio pirmasis sekmadienis – „Tėvo diena“. Šią dieną paminėti ir atšvęsti, pagerbiant visus tėvelius, nusprendė „Drugelių“ grupės vaikučiai. Jie pakvietė tėvelius į nuotaikingą ir linksmą vaidinimą „Žvirblio vestuvės“. Susirinko ne tik tėveliai, bet ir mamytės, krikšto tėvai, seneliai. Džiaugėmės visais svečiais. Čia buvo ir dainų, ir šokių, ir muzikos, ir žaidimų. Vaikučiai labai stengėsi, o tėveliai negailėjo plojimų. Padėkojome tėveliams, kad jie visada yra šalia mūsų.

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Jolanta Malaškevičienė.

                                                                                 Basakojė vaikystė jau bėga

                                                                                 Siauručiu takučiu pro mane

                                                                                 Nusinešdama pasakų glėbį

                                                                                 Ir vaikystės gražias svajones

        Nenumaldomai atėjo diena, kai priešmokyklinukai turi atsisveikinti su darželiu. Išleistuvių į mokyklą šventės visada būna pačios iškilmingiausios, gražiausios ir truputį liūdnos. Šiemet atsisveikiname su „Ežiukių“ ir “Varpelių“ grupių priešmokyklinukais. Linkime vaikučiams įspūdingos, džiaugsmingos ir nuotykių pilnos vasaros. Rugsėjį jų laukia jau nauji patyrimai ir įspūdžiai. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už bendravimą, bendradarbiavimą ir už tai, kad buvome kartu.

Lopšelio-darželio administracija

             Mums, pedagogams, labai svarbu, kad vaikai suvoktų, kas yra šeima, kad gebėtų parodyti meilę ir pagarbą savo artimiesiems. Todėl „Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir auklėtojos pakvietė tėvelius, mamas, močiutes, broliukus ir sesutes į šeimos šventę „Brangiausia pasauly – mano šeima“. Šventės metu prabilo ne tik vėjo pažadinti paukšteliai, boružėlės ir gėlytės, bet net medžių širdys ėmė plakti staiga, išgirdus pažįstamą žodį Mama.Vaikai šokiu, daina, gražiu žodžiu , dovanėle rodė savo meilę ir gražius jausmus artimiesiems. Visi žavėjosi močiute, kuri padainavo savo brangiam, mažam „paukščiukui“ lopšinę. Visi vaikučiai norėjo parodyti, kad jų mamytė, tėvelis, močiutė yra patys brangiausi pasaulyje. Šventė baigėsi bendru rateliu. Renginys buvo jautrus, gražus ir įsimintinas.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

Gailutė Dzevyžienė

      „Bitučių“ grupės vaikai susirinko į atsisveikinimo su draugais šventę. Vaikai prisiminė kartu išmoktas daineles, žaidimus. Po trumpos programėlės į svečius atvyko pelytė Minė ir klounas Makaronas. Vaikai linksmai leido laiką, rungtyniavo įvairiose estafetėse, žaidė su balionais. Tai buvo linksmas ir spalvingas renginys. Dėkojame tėveliams už pagalbą organizuojant šią linksmą šventę.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vida Jegelevičienė

     „Saulyčių“ grupės vaikučiai ir pedagogės sukvietė tėvelius į šventinį renginį, skirtą „Šeimos šventei“ paminėti. Mažieji pradžiugino savo išmoktais eilėraščiais, dainelėmis, o labiausiai – rusų liaudies pasakos „Pagrandukas“ incenizacija. Tėveliai turėjo galimybę pasidžiaugti mažųjų „aktorių“ vaidyba ir įvertinti jų pasiekimus. 

Lopšelio-darželio administracija

 

         Priešmokyklinės „Varpelių“ grupės vaikai apsilankė Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione. Vaikai daug sužinojo apie karių gyvenimą, pamatė karinę techniką, turėjo galimybę patys išbandyti savo taiklumą. Visi grįžo kupini įspūdžių ir su dideliu noru saugoti, mylėti ir ginti savo Tėvynę.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Čėsnienė

 

         Balandžio 25 dieną  lopšelyje-darželyje įvyko gerosios patirties sklaidos seminaras „Jurgi, rakink žemę“. Nuo ankstyvo ryto į mūsų pavasarėjantį kiemą rinkosi renginio dalyviai: Putinų mikrorajono lopšelių-daržėlių „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Vyturėlis“ pedagogės su vaikais, folkloro ansamblis „Žvangucis“ (vadovas G. Griškevičius), šv. Brunono bažnyčios parapijos klebonas V. Simanaitis. Svečius pasitiko šeimininkės (priešmokyklinio ugdymo pedagogės S. Čėsnienė, A. Marčiulaitienė, meninio ugdymo pedagogė D. Simanavičienė ir kerdžius (auklėtoja metodininkė G. Dzevyžienė). Jurginių šventę pradėjo klebonas V. Simanaitis, palaimindamas visus susirinkusius. Pūsdami molinukus ir pliauškindami botagėliais, sugužėjo piemenėliai su kerdžiumi. Piemenėliai „išginė“ gyvuliukus. Skambėjo dainos, buvo šokami rateliai. Lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Šatinėlis“, „Vyturėlis“ piemenėliai pamokė visus savo išmoktų ratelių ir dainų. Užgrojus ansambliui „Žvangucis“, kojos pačios kilnojosi. Visi kartu sukosi smagiuose rateliuose. Baigiantis šventei, visi dalyviai buvo pakviesti paskanauti kiaušinienės, keptos ant laužo.Smagu buvo  visiems kartu vaišintis, grojant „Žvangucio“ ansambliui. Dar ilgai klegėjo „Putinėlio“ kiemas. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti velykinių margučių parodėlę, susipažinti su pranešimu „Jurginių papročiai ir tradicijos“, kurį parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Malaškevičienė. Šiuo renginiu siekėme puoselėti lietuvių liaudies Jurginių šventės tradicijas, stiprinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, skleisti gerąją patirtį ir lietuvių liaudies kūrybą. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Marčiulaitienė