Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

Lopšelis-darželis turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei ir atliepiančias jos poreikius:
 • švenčiamos tautinės ir kalendorinės šventės;
 • būsimiems pirmokėliams organizuojamos atsisveikinimo su darželiu šventės;
 • organizuojami kūrybinės raiškos projektai;
 • rengiamos vaikų, jų tėvelių bei darbuotojų darbų parodėlės;
 • organizuojamos darbuotojų jubiliejų šventės.
 
2020-2021 MOKSLO METŲ RENGINIAI
 
 
ŠVENTĖS IR RENGINIAI
 • Rugsėjo 1-osios šventė „Sveikas, darželi“.
 • Europos judumo savaitė
 • Rudens vakarojimai su tėveliais grupėse.
 • Tolerancijos diena „Labas, drauge“.
 • Susitikimas su Kalėdų seneliu „Kalėdinė pasaka“.
 • Atsisveikinimo su eglute rytmetis „Mus aplankė Trys Karaliai“.
 • Sausio 13-osios akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
 • Renginys šv. Agotos dienai „Palaimink mano duonelę“.
 • Užgavėnių šventė „Šoksim, trypsim žiemą varysim“.
 • Kaziuko mugė.
 • Savaitė prieš patyčas „Šypsenėlių dienos“.
 • Jurginių šventė „Jurgi, rakink žemę“.
 • Renginiai, skirti Motinos dienai ir šeimos dienai pažymėti.
 • Priešmokyklinio ugdymo grupės atsisveikinimo su darželiu šventė „Sudie, darželi, mielas“.
 • Šventinis renginys, skirtas Vaikų gynimo dienai.
 

PARODOS

 • Tėvelių ir ugdytinių  rudens gėrybių  paroda „Skėčių ir guminių barų paradas“.
 • Kalėdinė bendruomenės darbų paroda „Kalėdinis miestas“.
 • Vaikų piešinių parodos pagal metų laikus.
 • Ugdytinių kolektyvinių  darbų paroda „Graži, graži Tėvynė mano“.
 • Mokytojų ir ugdytunių velykinė paroda „Velykinis margutis“.
 
PROJEKTAI
 • Tarptautinis projektas „Zipio draugai“
 • Tarptautinis ekologinio švietimo projektas „Oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“
 • Tarptautinė socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“
 • Respublikinis fizinio aktyvumo projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“
 • Kūrybinės raiškos projektas „Rudens melodijos“.
 • Aplinkos apsaugos projektas „Žalioji palangė“.
 • Visuotinis aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“.
 • Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“.
 • Respublikinis ekologinis projektas „Žalia pėda“.
 • Respublikinis sveikos mitybos projektas „Sveikatiada“ „Ežiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse
 • „Ežiukų“ grupės projektas „Per balas“, taikant Lauko darželio elementus.
 • „Ežiukų“ grupės projektas „Gera daryti gera“.